Pike Place Purps สายพันธุ์กัญชา: อาการ, รสชาติ, และรีวิว

Pike Place Purps - picture
Pike Place Purps เป็นสายพันธุ์กัญชาไฮบริดที่โดดเด่น เรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติและผลกระทบของ Pike Place Purps – หากคุณสูบบุหรี่ตบเบา ๆ หรือบริโภคความเครียดนี้มาก่อนบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยออกจากการตรวจสอบ

👉 คลิกที่นี่เพื่อซื้อ Pike Place Purps
เพิ่มเพื่อน

 


ชนิด

ไฮบริด – hybrid (การตื่นตัวและการผ่อนคลาย)

ทีเอชซี (THC)

🌿 ไม่ทราบ

😋 รสชาติ – เทอร์พีนที่พบมากที่สุด (เทอร์พีน:สารให้ความหอม)

ไม่ทราบ

👍 อาการ (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ

👎 ผลข้างเคียง (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ

✅ ช่วยในด้าน (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ


แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง

Leave a Comment