Peyote Wifi สายพันธุ์กัญชา: อาการ, รสชาติ, และรีวิว

Peyote Wifi - picture
Peyote Wifi เป็นสายพันธุ์กัญชาไฮบริดที่ทำโดยการข้าม wifi และ peyote สีม่วง ความเครียดนี้มีรสชาติเหมือนดีเซลดิน ผลกระทบของ peyote wifi จะผ่อนคลายจิตใจและร่างกายของคุณ

👉 คลิกที่นี่เพื่อซื้อ Peyote Wifi
เพิ่มเพื่อน

 


ชนิด

ไฮบริด – hybrid (การตื่นตัวและการผ่อนคลาย)

ทีเอชซี (THC)

🌿 22% (สูง)

😋 รสชาติ – เทอร์พีนที่พบมากที่สุด (เทอร์พีน:สารให้ความหอม)

ไมร์ซีน (myrcene)

👍 อาการ (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ

👎 ผลข้างเคียง (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ

✅ ช่วยในด้าน (ตามรีวิวของผู้ใช้)

ไม่ทราบ


แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง

Leave a Comment