สถานะทางกฎหมายของกัญชาในรัฐเวอร์จิเนีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในรัฐเวอร์จิเนีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในเวอร์จิเนีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวอร์จิเนีย อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายที่ลงนามในปี 2558 อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้คำให้การในศาลเมื่อถูกดำเนินคดีฐานครอบครองน้ำมัน CBD

น้ำมันในกรณีนี้ไม่สามารถมีปริมาณ THC มากกว่า 5% และควรมีเปอร์เซ็นต์ CBD อย่างน้อย 15% อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยานี้ได้ในรัฐนั้นและต้องซื้อยาในรัฐอื่น

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเวอร์จิเนีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวอร์จิเนีย

กัญชาจำนวนเท่าใดก็ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวอร์จิเนียและการถูกจับในข้อหามีไว้ในครอบครองจะทำให้คุณตกที่นั่งลำบากในทุกกรณี

การถูกจับได้น้อยกว่า 0.5 ออนซ์ (14 กรัม) ถือเป็นความผิดทางอาญาและอาจทำให้คุณติดคุกนานถึง 30 วันและปรับคุณไม่เกิน 500 ดอลลาร์ หากเป็นความผิดครั้งแรกของคุณ ความผิดที่ตามมามีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับสูงสุด 2,500 ดอลลาร์

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในรัฐเวอร์จิเนียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ