สถานะทางกฎหมายของกัญชาในรัฐอาร์คันซอ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในรัฐอาร์คันซอ กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในอาร์คันซอ

กัญชาทางการแพทย์นั้นถูกกฎหมายสำหรับผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่มีใบอนุญาตในรัฐอาร์คันซอตั้งแต่ต้นปี 2017

เงื่อนไขที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ในอาร์คันซอ ได้แก่ :

 • เส้นโลหิตตีบด้านข้าง Amyotrophic (ALS) หรือโรค Lou Gehrig
 • โรคอัลไซเมอร์
 • มะเร็ง
 • โรคโครห์น
 • โรคไฟโบรมัยอัลเจีย
 • ต้อหิน
 • โรคตับอักเสบซี
 • เอชไอวี/เอดส์
 • โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD)
 • โรคข้ออักเสบรุนแรง
 • ทูเรตต์ซินโดรม
 • ลำไส้ใหญ่

โรคเรื้อรังหรือโรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือการรักษาโรคที่ทำให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • Cachexia (กลุ่มอาการเสีย)
 • ความเจ็บปวดว่ายาก
 • ปลายประสาทอักเสบ
 • อาการชัก (รวมถึงลักษณะของโรคลมชัก)
 • คลื่นไส้อย่างรุนแรง
 • กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงหรือต่อเนื่อง (รวมถึงลักษณะของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในอาร์คันซอ

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรัฐอาร์คันซอ

การถูกจับได้มากถึง 4 ออนซ์ (114 กรัม) ถือเป็นความผิดทางอาญาระดับ A หากเป็นความผิดครั้งแรกของคุณ และอาจถูกจำคุกสูงสุด 1 ปี และ/หรือปรับสูงสุด 2,500 ดอลลาร์

การถูกจับเป็นครั้งที่สองหรือดื่มมากกว่า 4 ออนซ์อาจทำให้ถูกจำคุก 6 ปี และ/หรือปรับสูงสุด 10,000 ดอลลาร์

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในรัฐอาร์คันซอเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ