สถานะทางกฎหมายของกัญชาในสิงคโปร์

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในสิงคโปร์ กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในสิงคโปร์

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในสิงคโปร์

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์

สิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องบทลงโทษที่รุนแรงมากสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การมีกัญชาไว้ในครอบครองถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างมากในสิงคโปร์ และอาจนำไปสู่การถูกปรับร้ายแรงและถึงขั้นจำคุก เมื่อรู้ว่าการครอบครองกัญชามากกว่า 500 กรัมอาจนำไปสู่โทษประหารชีวิตได้ คุณอาจต้องการอยู่ให้ห่างจากมัน

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในสิงคโปร์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ