สถานะทางกฎหมายของกัญชาในซานมาริโน

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในซานมาริโน กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในซานมารีโน

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในซานมาริโน

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในซานมาริโน

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในซานมาริโน

การครอบครองกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในซานมาริโนและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในซานมาริโนเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ