สถานะทางกฎหมายของกัญชาในรวันดา

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในรวันดา กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในรวันดา

กัญชาทางการแพทย์นั้นถูกกฎหมายสำหรับผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ที่มีใบอนุญาตในรวันดา เนื่องจากรวันดาออกกฎหมายให้กัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาความเจ็บปวดและปัญหาทางจิต

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในรวันดา

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในรวันดา

กัญชาปลูกในท้องถิ่นและหาได้ง่าย แม้ว่าการครอบครองกัญชาทุกชนิดจะผิดกฎหมายในรวันดาและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในรวันดาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ