สถานะทางกฎหมายของกัญชาในเมียนมาร์ (พม่า)

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในเมียนมาร์ กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในเมียนมาร์

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเมียนมาร์

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเมียนมาร์

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเมียนมาร์

เมียนมาร์เป็นส่วนหนึ่งของ “สามเหลี่ยมทองคำ” และผลิตฝิ่นจำนวนมาก ว่ากันว่าในภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับอินเดียก็มีการปลูกกัญชาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การครอบครองแบบใดก็ตามอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรงได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในเมียนมาร์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ