สถานะทางกฎหมายของกัญชาในโมซัมบิก

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในโมซัมบิก กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในโมซัมบิก

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโมซัมบิก

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในโมซัมบิก

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโมซัมบิก

แม้ว่ากัญชาจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและปลูกทั่วประเทศ แต่กัญชาก็ยังผิดกฎหมายในโมซัมบิก

เกษตรกรจำนวนมากปลูกกัญชาเพราะเป็นพืชชนิดเดียวที่ทำเงินได้มากเพียงพอ แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะผิดกฎหมายก็ตาม ว่ากันว่าบางครั้งรัฐบาลก็ยอมอดกลั้นต่อพืชผลดังกล่าว แต่ในทางเทคนิคแล้ว การครอบครองและปลูกกัญชาทุกชนิดถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโมซัมบิก และสามารถถูกลงโทษได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในประเทศโมซัมบิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ