สถานะทางกฎหมายของกัญชาในมาดากัสการ์

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในมาดากัสการ์ กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในมาดากัสการ์

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในมาดากัสการ์

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในมาดากัสการ์

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในมาดากัสการ์

แม้ว่าคนในท้องถิ่นจะใช้กัญชาอย่างแพร่หลายและหาได้ไม่ยากในมาดากัสการ์ แต่การครอบครองกัญชาในลักษณะใดก็ตามถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในมาดากัสการ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ