สถานะทางกฎหมายของกัญชาในลิเบีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในลิเบีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในลิเบีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในลิเบีย

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในลิเบีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในลิเบีย

การครอบครองกัญชาทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในลิเบียและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในลิเบียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ