สถานะทางกฎหมายของกัญชาในเฮติ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในเฮติ กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในเฮติ

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเฮติ

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเฮติ

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเฮติ

แม้ว่าจะเชื่อกันว่าหน่วยงานท้องถิ่นของเฮติมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าเรื่องกัญชา แต่การมีกัญชาไว้ในครอบครองทุกชนิดนั้นผิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรงได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในเฮติเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ