สถานะทางกฎหมายของกัญชาในกินี-บิสเซา

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในประเทศกินี-บิสเซา กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในกินี-บิสเซา

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศกินี-บิสเซา

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในกินี-บิสเซา

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศกินี-บิสเซา

กินี-บิสเซาได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางค้ายาเสพติดยอดนิยม กัญชาเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในหมู่คนท้องถิ่นในกินี-บิสเซา และบางคนกล่าวว่ากฎหมายค่อนข้างผ่อนปรนต่อการครอบครองส่วนเล็กๆ ไว้ใช้ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นข่าวลือและในทางเทคนิคแล้ว การครอบครองกัญชาทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกินี-บิสเซา และอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรงได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในประเทศกินี-บิสเซาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ