สถานะทางกฎหมายของกัญชาในแกมเบีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในแกมเบีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในแกมเบีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้รักษาโรคในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแกมเบีย

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแกมเบีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแกมเบีย

แม้ว่ากัญชาจะเติบโตตามธรรมชาติในแกมเบีย แต่การมีไว้ในครอบครองอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรงได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในแกมเบียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ