สถานะทางกฎหมายของกัญชาในกาบอง

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในกาบอง กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในกาบอง

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกาบอง

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในกาบอง

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในกาบอง

การครอบครองกัญชาในกาบองอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรง

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในกาบองเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ