สถานะทางกฎหมายของกัญชาในเอธิโอเปีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในเอธิโอเปีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในเอธิโอเปีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเอธิโอเปีย

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเอธิโอเปีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเอธิโอเปีย

การครอบครองกัญชาในเอธิโอเปียอาจนำไปสู่การลงโทษขั้นรุนแรง

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในเอธิโอเปียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ