สถานะทางกฎหมายของกัญชาในจิบูตี

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในจิบูตี กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ใน DJIBOUTI

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจิบูตี

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจใน DJIBOUTI

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจิบูตี

การครอบครองกัญชาทุกชนิดในจิบูตีเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในจิบูตีเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ