สถานะทางกฎหมายของกัญชาในคอโมโรส

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในคอโมโรส กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

สถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์ในคอโมโรส

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในคอโมโรส

สถานะทางกฎหมายของกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในคอโมโรส

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในคอโมโรส

แม้ว่าระหว่างปี 2518 และ 2521 กัญชาจะถูกกฎหมาย แต่ในขณะนี้ การมีกัญชาไว้ในครอบครองทุกชนิดถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกลงโทษ

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในคอโมโรสเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ