สถานะทางกฎหมายของกัญชาในชาด

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในชาด กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในชาด

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในชาด

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในชาด

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในชาด

มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดในชาด

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เป็นไปได้ในอนาคต (อันใกล้) ในประเทศชาดเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ