สถานะทางกฎหมายของกัญชาในโบลิเวีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในโบลิเวีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในโบลิเวีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโบลิเวีย

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในโบลิเวีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในโบลิเวีย

กัญชาถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยคนในท้องถิ่น แต่การครอบครองทุกชนิดนั้นผิดกฎหมายและสามารถถูกลงโทษได้

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในประเทศโบลิเวียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ