สถานะทางกฎหมายของกัญชาในแองโกลา

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในแองโกลา กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในแองโกลา

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกรูปแบบเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแองโกลา

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแองโกลา

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแองโกลา

การมีกัญชาไว้ในครอบครองอาจทำให้คุณติดคุกได้อย่างแน่นอน

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในแองโกลาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ