สถานะทางกฎหมายของกัญชาในแอลจีเรีย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกัญชาทางการแพทย์และสันทนาการในประเทศแอลจีเรีย กัญชาผิดกฎหมายหรือไม่? เซฟไว้ดีกว่าแก้!

กัญชาทางการแพทย์ในแอลจีเรีย

การผลิต การขาย และการครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบใดก็ตามถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแอลจีเรีย

กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในแอลจีเรีย

การเพาะปลูก การขาย และการครอบครองกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งผิดกฎหมายในแอลจีเรีย

แม้ว่ากัญชาจะผิดกฎหมาย แต่แอลจีเรียได้ชื่อว่าเป็นประเทศค้ากัญชาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างโมร็อกโก กัญชาไม่ได้หายาก แต่เมื่อคุณถูกจับได้คุณอาจต้องติดคุก

เราไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (อันใกล้) ในประเทศแอลจีเรียเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และ/หรือการพักผ่อนหย่อนใจ