ปลูกกัญชาใช้เวลานานแค่ไหน?

การปลูกวัชพืชต้องใช้ความอดทนเสมอ แต่พืชบางชนิดใช้เวลานานกว่าพืชอื่นๆ มาก ไม่ว่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็ตาม ที่นี่เราพิจารณาปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตของกัญชา และกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องรอ ตั้งแต่เมล็ดจนถึงควัน

การเจริญเติบโตของวัชพืชแม้ว่าจะมีสายพันธุ์ที่เร็วที่สุดก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน คุณต้องทำให้เมล็ดงอก ดูพวกมันตลอดระยะต้นกล้า จากนั้นรอระยะผักจนกระทั่งดอกไม้เริ่มปรากฏในที่สุด ณ จุดนี้ มันรอนานจนกว่าพวกมันจะพร้อมเก็บเกี่ยว และมันยังไม่สิ้นสุดด้วยซ้ำ!

ต่อจากนี้ เราจะแจกแจงขั้นตอนต่างๆ ของการปลูก การเก็บเกี่ยว การทำให้แห้ง และการบ่มวัชพืชเพื่อให้คุณทราบว่ากระบวนการทั้งหมดใช้เวลานานเท่าใด ตั้งแต่ต้นจนจบ

กัญชาใช้เวลานานแค่ไหนในการเจริญเติบโต?

ปลูกกัญชาใช้เวลานานแค่ไหน?

เช่นเดียวกับคนทั่วไป พืชกัญชาแต่ละชนิดใช้เวลาในการโตเต็มที่ต่างกัน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากพันธุกรรมของพืช อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็มีบทบาทเช่นกัน

สำหรับพืชที่มีช่วงแสง ผู้ปลูกในร่มจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอยู่ในระยะออกดอกนานเท่าใด (แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์) จากนั้น โดยเฉลี่ยแล้วระยะออกดอกจะใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์ ดังนั้น ตามแนวทางคร่าว ๆ เราสามารถพูดได้ว่าพืชช่วงแสงที่ปลูกในร่มอาจใช้เวลาประมาณ 16 สัปดาห์ตั้งแต่งอกจนถึงเก็บเกี่ยว

กลางแจ้ง พืชกัญชาช่วงแสงเป็นไปตามฤดูกาล และถึงเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนกันยายน (ต้น) ถึงปลายเดือนตุลาคม (ปลาย) ในซีกโลกเหนือ

ในทางกลับกัน พืชที่ออกดอกอัตโนมัติจะใช้เวลาระหว่าง 8 ถึง 12 สัปดาห์ (ปกติ) เพื่อให้ครบวงจรชีวิต โดยไม่คำนึงว่าพวกมันจะเติบโตในร่มหรือกลางแจ้ง

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตของกัญชา

ปลูกกัญชาใช้เวลานานแค่ไหน?

ปัจจัยหลักสองประการที่ส่งผลต่อระยะเวลาการเติบโตโดยรวมคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มาทำลายมันลงเล็กน้อย

พันธุศาสตร์

จีโนไทป์ของกัญชาแต่ละชนิดมาพร้อมกับระยะเวลาการออกดอกที่กำหนดไว้ บางชนิดบานเร็วมาก บานเต็มที่ในเวลาเพียง 49 วัน สายพันธุ์อื่น เช่น สายพันธุ์ sativa บริสุทธิ์ อาจใช้เวลาสองเท่า ในแง่ของการเจริญเติบโตของพืช พืชกัญชาช่วงแสงจะยังคงอยู่ในช่วงผักตราบเท่าที่ผู้ปลูกในร่มเห็นว่าจำเป็น ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้ว ไม่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่จะกินผักในช่วงเวลาที่แน่นอน

แม้ว่ากัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติจะมีนาฬิกาภายในที่ทำงานตั้งแต่การงอกไปจนถึงการตาย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยีน rudralis ในสายพันธุ์กัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติถูกกำหนดให้เริ่มออกดอกหลังจากระยะเวลาที่กำหนด โดยปกติคือ 3-4 สัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะประเมินว่าเมื่อใดที่พืชออกดอกอัตโนมัติจะพร้อมให้เก็บเกี่ยว ตราบใดที่คุณรู้ว่าคุ้นเคยกับพันธุ์นั้นๆ

สิ่งแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่คุณปลูกพืชจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ต้นกัญชาจะโตเต็มที่

เมื่อปลูกในที่ร่ม คุณจะควบคุมได้มากขึ้น คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อใดที่พืชจะเข้าสู่ระยะออกดอก จากนั้นจะใช้เวลาระยะหนึ่งจากจุดนั้นก่อนที่มันจะโตเต็มที่ ดังนั้นตราบใดที่คุณมีแผน คุณก็จะรู้คร่าวๆ ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อปลูกกลางแจ้ง สิ่งต่างๆ จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ภายใต้แสงแดด พืชวัชพืชจะตามสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในด้านความถี่และชั่วโมงของแสง ดังนั้นพืชที่มีระยะเวลาออกดอก 8 สัปดาห์ในร่มอาจใช้เวลาในการออกดอกกลางแจ้งแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น การประเมินการเก็บเกี่ยวกลางแจ้งจะอิงตามช่วงเวลาของปี เช่น สองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน

ในทำนองเดียวกัน กัญชาที่ปลูกกลางแจ้งจะเริ่มออกดอกเมื่อระดับแสงเปลี่ยนไป ดังนั้นไม่ว่าเมล็ดจะงอกในเดือนมีนาคม เมษายน หรือพฤษภาคม มันก็จะเริ่มบานพร้อมกัน

4 ขั้นตอนของการพัฒนาพืชกัญชา

สิ่งแวดล้อม

กล่าวอย่างกว้างๆ ว่าชีวิตของพืชกัญชามีสี่ระยะ: การงอก ระยะต้นกล้า ระยะพืช และระยะดอก

แต่ละข้อมีความแตกต่างกันและต้องการแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะเริ่มการผจญภัยที่เติบโตของกัญชา คุณควรทำความคุ้นเคยกับวิธีการเติบโตของกัญชาและสิ่งที่มันต้องการ การเตรียมความรู้นี้ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มจะทำให้คุณมีสถานะที่ดีขึ้นเมื่อคุณเผชิญกับแต่ละด่าน!

การงอก

การงอกของเมล็ดกัญชาเป็นงานศิลปะ แม้ว่าบางครั้งมันก็ใช้งานได้และบางครั้งก็ไม่ทำงาน

การคาดการณ์ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจเป็นเรื่องยากเช่นกัน อาจใช้เวลาเพียงสองสามวัน แต่บางครั้งอาจใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้ว กระบวนการนี้จะพิจารณาจากอุณหภูมิและความชื้น นอกจากนี้ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ยังสามารถกำหนดได้ว่าจะแตกหน่อเร็วแค่ไหน หรือหากปรากฏเลย เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมีอัตราการงอกสูง และควรงอกเกือบตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม

เป็นไปได้ไหมที่จะเร่งกระบวนการงอก?

คุณไม่สามารถเร่งกระบวนการงอกได้เอง แต่วิธีปฏิบัติบางอย่างมักจะเร็วกว่าวิธีอื่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การงอกของเมล็ดในกระดาษเช็ดมือหรือน้ำหนึ่งแก้วเป็นทางเลือกที่เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับการงอกโดยตรงในดิน ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าหลายวัน

ระยะต้นกล้า

ระยะต้นกล้าจะคงอยู่จนกระทั่งต้นกัญชาอายุน้อยมีใบจริงสองหรือสามชุด ไม่รวมใบเลี้ยงแบบกลมสองใบ

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเครียด โดยไม่คำนึงถึงพันธุกรรม ผู้ปลูกไม่สามารถกำหนดระยะเวลาของต้นกล้าได้ อย่างไรก็ตาม เป็นช่วงที่คุณต้องระวังให้มาก พืชมีความอ่อนไหว ณ จุดนี้และสามารถเสียหายหรือตายได้ง่าย ดังนั้นจงดูแลพวกมันด้วยความรัก!

ระยะพืช

ระยะการเจริญเติบโตมักเป็นระยะที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของชีวิตพืชกัญชา และมีความสำคัญมาก ด้วยพืชช่วงแสงดังที่กล่าวไว้ ขั้นตอนนี้กินเวลานานเท่าที่ผู้ปลูกต้องการ (ในอาคาร) หรือจนกว่าฤดูร้อนจะเริ่มใกล้เข้ามา (กลางแจ้ง)

ผู้ปลูกในร่มมักจะปลูกผักไว้ที่ไหนก็ได้ตั้งแต่ 4-8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ใช้เทคนิคการฝึกที่มีความเครียดสูงจะปล่อยให้พืชผักของพวกเขากินเวลานานขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้พืชฟื้นตัวจากความเสียหาย ในทำนองเดียวกัน หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพืชระหว่างการงอกหรือระยะต้นกล้า ระยะผักที่ยาวขึ้นอาจช่วยให้พืชฟื้นความแข็งแรงได้

นอกจากนี้ พื้นที่มีบทบาทอย่างมากต่อความยาวของระยะผัก ระยะผักที่กินเวลาแปดสัปดาห์จะต้องผลิตพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าสี่สัปดาห์อย่างมาก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

อีกครั้ง สำหรับพืชที่ออกดอกอัตโนมัติ ระยะผักจะยาวประมาณ 3-4 สัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะทำอะไร นี่คือเหตุผลที่ผู้ปลูกไม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่มีความเครียดสูงในโรงงานรถยนต์

ระยะออกดอก

กัญชาจะออกดอกได้นานแค่ไหน? นี่เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับผู้ปลูก—และคำตอบก็แตกต่างกันไป

ระยะเวลาการออกดอกแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละสายพันธุ์ ตัวบ่งชี้ช่วงแสงบางชนิดมีระยะเวลาออกดอกต่ำกว่าสองเดือน (สั้นถึง 7 สัปดาห์) ในขณะที่พืช sativa ช่วงแสงบางชนิดสามารถออกดอกได้นานกว่าสามเดือน (12–15 สัปดาห์)! โดยปกติแล้ว 9–10 สัปดาห์จะปลอดภัยที่สุดสำหรับสายพันธุ์ลูกผสมสมัยใหม่ส่วนใหญ่

ระยะก่อนออกดอก

เมื่อต้นกัญชาออกจากระยะเติบโต พืชจะเข้าสู่ระยะ “ก่อนออกดอก” สั้นๆ เมื่อถึงจุดนี้ พวกเขายังไม่ได้พัฒนาดอกไม้ที่แท้จริง และอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความสูงก่อนที่จะทุ่มพลังงานทั้งหมดไปกับการผลิตดอกตูม คุณสามารถบอกได้ว่าระยะนี้เริ่มขึ้นเมื่อต้นตัวเมียเริ่มสร้างเกสรตัวเมียตัวแรกที่โหนด จากเกสรตัวเมียเหล่านี้ ในที่สุดดอกไม้ที่อุดมด้วยแคนนาบินอยด์ของคุณจะผลิดอกออกผล

การออกดอกก่อนออกดอกมักมีอายุระหว่างหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ในช่วงเวลานี้พืชสามารถเพิ่มขนาดได้สองเท่า หลังจากนี้การเติบโตทั้งทางด้านบนและด้านนอกจะหยุดลง และพลังงานจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การผลิตดอกไม้

ระยะกลางดอก

ระยะกลางดอกใช้ระยะเวลาออกดอกมาก เมื่อดอกตูมแรกปรากฏขึ้น พืชจะอยู่ใน “ช่วงกลางดอก” จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิต ในระยะนี้ ดอกตูมจะพัฒนาและผลิตไทรโครมตัวแรก และเกสรตัวเมียจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง

ระยะกลางดอกสามารถอยู่ได้ทุกที่ตั้งแต่ประมาณ 5-6 สัปดาห์จนถึงประมาณ 12 ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์

อ่าน  หลอกหมาดมยาได้จริงหรือ?

ระยะออกดอกช้า

การออกดอกช้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตพืชก่อนที่จะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ในเวลานี้ ดอกตูมใกล้จะโตเต็มวัย หยุดการเจริญเติบโตแล้ว และคุณกำลังรอให้ไทรโครมเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น

ณ จุดนี้ ผู้ปลูกบางรายเลือกที่จะล้างอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยน้ำที่มีค่า pH สมดุล โดยหวังว่าจะล้างสารอาหารทั้งหมดออกจากดิน ทำให้พืชต้องใช้น้ำสำรองจนหมด คิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีรสชาติที่นุ่มนวลและอร่อยยิ่งขึ้น

autoflowers ออกดอกนานที่สุดเท่าไร?

สำหรับพืชที่ออกดอกอัตโนมัติ ระยะเวลาออกดอกจะอยู่ที่ประมาณ 4-7 สัปดาห์ ไม่ว่าจะปลูกในร่มหรือกลางแจ้ง

ที่ยาวที่สุด ระยะเวลาออกดอกอาจอยู่ที่ประมาณแปดสัปดาห์ แต่นี่เป็นเรื่องผิดปกติ

ยังไม่มี: การเก็บเกี่ยว การทำให้แห้ง และการบ่ม

ระยะออกดอก

คุณทำเสร็จแล้ว คุณประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชาตั้งแต่เมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยว ตอนนี้ได้เวลาเพลิดเพลินกับรางวัลของคุณแล้ว… เกือบแล้ว!

ก่อนที่คุณจะสูบดอกตูม คุณต้องเก็บเกี่ยว ตาก และรักษามันเสียก่อน น่าเศร้าที่ต้องใช้เวลาอีกสองสามสัปดาห์ แต่เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะมีของอร่อยๆ เกรดสูงไว้คอยบริการ

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการตัดดอกออกจากต้น จากนั้นตัดแต่งใบตาล สามารถทำได้แบบ “เปียก”—เช่น ก่อนที่ดอกตูมจะแห้ง—หรือ “แห้ง” ก่อนที่ดอกตูมจะแห้ง

กระบวนการนี้จะใช้เวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณ และวัชพืชที่คุณเติบโต โดยปกติแล้ว สำหรับการปลูกบ้านขนาดเล็กส่วนใหญ่จะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

การทำให้แห้ง

คุณควรตากกัญชาให้แห้งนานแค่ไหน? การทำให้วัชพืชแห้งมักใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 วัน คุณคงไม่อยากให้กระดูกแห้งในตอนท้าย เพราะสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อความนุ่มนวลและรสชาติ อย่างไรก็ตาม คุณต้องการดึงความชื้นออกมาให้ได้มากที่สุด คุณจะรู้ว่าตาพร้อมเมื่อลำต้นหัก แทนที่จะหักงอภายใต้แรงกด

ณ จุดนี้คุณสามารถสูบบุหรี่ได้ในทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความอดทนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คุณสามารถทำให้คลังของคุณมีรสชาติที่ดีขึ้นได้ด้วยการให้การรักษาที่ดี

การบ่ม

การบ่มวัชพืชจะคายความชื้นขั้นสุดท้ายออกมาในลักษณะที่ดอกตูมของคุณไม่เปราะ แห้ง และแข็งกระด้าง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโปรไฟล์รสชาติของที่ซ่อนของคุณ โดยพื้นฐานแล้วการบ่มที่มีคุณภาพจะทำให้หน่อมีคุณภาพ

อย่างน้อยที่สุด การบ่มควรใช้เวลาสองสัปดาห์ แต่อาจใช้เวลาถึงหกสัปดาห์ การบ่มเกี่ยวข้องกับการวางดอกตูมในขวดโหลที่ปิดสนิท และเปิดหรือ “เรอ” วันละครั้งหรือสองครั้งเพื่อให้ความชื้นออกและอากาศบริสุทธิ์เข้ามา

การปลูกกัญชา: ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญ

การบ่ม

อย่างที่คุณเห็น กระบวนการทั้งหมดของการปลูกกัญชาต้องใช้เวลาพอสมควร การปลูกดอกไม้อัตโนมัติอย่างรวดเร็วอาจใช้เวลาเพียง 10 สัปดาห์ในการงอกจากเมล็ดอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ sativa ที่ยาวอาจใช้เวลานานกว่า 20 ปี นั่นเป็นเวลาเกือบครึ่งปี ถึงกระนั้น หากผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มันก็คุ้มค่า

การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มเติบโต เนื่องจากคุณจำเป็นต้องรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน และคุณมีความอดทนเพียงพอหรือไม่ หากคุณต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ให้เลือกรถยนต์ที่รวดเร็วอย่างแน่นอน หากคุณมีความอดทนมากกว่านี้ เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้!